INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodnie z art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel. 33 874 64 00.

 

 


Trwa nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci
Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Plakat przedstawia matkę z dzieckiem i informacje na temat programu w języku polskim.

 

Plakat przedstawia matkę z dzieckiem i informacje na temat programu w języku ukraińskim.


"Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"

Informacje dla obywateli Ukrainy

 

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak łamane, nie tylko w Polsce. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.

Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym przestępstwem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada nie tylko za podległe jednostki zaangażowane w ściganie i zwalczanie handlu ludźmi ale także za koordynację i monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem są działania Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych, który skupia przedstawicieli wszystkich zainteresowanych walką z handlem ludźmi podmiotów. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Obecnie obowiązującym dokumentem jest przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021.

Przekazujemy linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 

 


 

Ulotka świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

 

 


Informacje ZUS dla obywateli Ukrainy

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

·        https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ruszyla-infolinia-w-sprawie-swiadczen-rodzinnych-dla-obywateli-ukrainy/3204288

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/infolinia-pro-simejni-viplati-dla-gromadan-ukraini/4506159

 

2.      Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wsparcie+finansowe+dla+obywateli+Ukrainy%2C+kt%C3%B3rzy+maj%C4%85+pod+opiek%C4%85+dziecko.docx/a6ffcf99-51af-14b6-94c0-60d99114321f

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114

 

3.      Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wyja%C5%9Bnienie+dot+500%2B.docx/86b0c520-32e1-5688-0ad9-c2a1e28ab229

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/dopomoga-na-ditinu-500-dla-gromadan-ukraini/4490275

 

4.      E-wizyta w ZUS

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/E-wizyta+%28ukrai%C5%84ski%29.docx/18f6a37a-3219-2211-3f1f-5892b1208e4e

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/e-vizit-do-zakladu-social-nogo-strahuvanna-zss-zus-/4490240

 

5.      Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Informacja+dla+uchod%C5%BAc%C3%B3w+z++Ukrainy+maj%C4%85cych+zamiar+podj%C4%85%C4%87+prac%C4%99+w+Polsce.docx/b71e9b30-0276-8f60-78c0-14ce4ad64e5d

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/informacia-dla-bizenciv-z-ukraini-aki-hocut-rozpocati-robotu-v-pol-si-vidi-social-nogo-strahuvanna-v-pol-si/4485477

 

6.      Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy, którzy przestali pobierać emeryturę i rentę oraz opuścili terytorium Ukrainy

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wa%C5%BCny+komunikat++dla+uchod%C5%BAc%C3%B3w+z+Ukrainy+kt%C3%B3rzy+przestali+otrzymywa%C4%87+eme....docx/7d9b14b7-25a0-2c0e-6add-67031c940d14

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/vazliva-informacia-dla-bizenciv-z-ukraini-aki-perestali-trimavati-pensiu-i-pensiu-po-invalidnosti-i-viihali-z-teritorii-ukraini/4485527

 

7.      Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Informacja+dla+obywateli+Ukrainy+-+ZASI%C5%81KI+-+UA.docx/7b5f1cbe-6af9-f640-1715-b0aa881de70d

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/bazovi-viplati-na-vipadok-hvorobi/4484650

 

8.      Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami 

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/500+i+rko+dla+obywateli+Ukrainy+UA.docx/af55012d-4223-0c4d-5d1c-cf4840b6273b

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/dopomoga-na-vihovanna-500-i-simejnij-kapital-opiki/4483594

 

9.      Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Patforma+Us%C5%82ug+Elektronicznych+ZUS.docx/ffa26fed-b9c0-bb04-2432-ff2e3c0345ac

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/platforma-elektronnih-poslug-zus-pep-zss-abo-pue-zus-/4482628

 

10.   Informacja o ZUS

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/zaklad-social-nogo-strahuvanna-zus-/4482593

 

11.   Emerytury i świadczenia dla osób, które pracowały na Ukrainie (broszura pdf)

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/2/pensii-ta-dopomogi-dla-osib-aki-pracuvali-v-ukraini-brosura-pdf-/4487799

 

 


 

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach, w godzinach od. 7.00 do 14.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu w Gminie Zembrzyce.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy Zembrzyce).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

- numer polskiego konta bankowego.

 

 

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,    
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву про виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту населення м. Зембшице (GOPS) з 7.00 до 14.00.

 

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

- ім'я (імена) та прізвище

- дата народження

- громадянство

- стать

- поточна адреса перебування у муніципалітеті Зембшице.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

- документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

- інформація про дату в'їзду на територію Польщі

- номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане Офіс комуни Зембшице),

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

- номер телефону польського оператора

- адреса електронної пошти

- номер польського банківського рахунку.

 

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina o naborze osób, które będą pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. na terenie Gminy Zembrzyce.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18 marca 2022 godz. 10:00.
W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z tut. OPS pod nr telefonu: (33) 8746-400.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/gopszembrzyce,m,409994,2022.html

 

 


 

 

 

 


POMOC DLA UKRAINY

 

Informujemy, że osoby, które chciałyby pomóc mogą przynosić wskazane artykuły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w sobotę od godziny 9.00 do 15.00 do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (Przy LKS Garbarz Zembrzyce).

 


INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych.

 

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają;2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Wnioski można składać w dowolnym terminie, najpóźniej do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowane w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.

 

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wpisanie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. urzędowania  od 7-15, tel. 33 8746400

 

Więcej informacji na temat wsparcia na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Do pobrania

 Klauzula RODO


 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia

W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO albo mają z tym problemy, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania

ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Więcej informacji pod linkiem Rodzinny kapitał opiekuńczy

Oddział ZUS w Chrzanowie

 

 

 


Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS

Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku.Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.   

Więcej informacji pod linkiem Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

 

Oddział ZUS w Chrzanowie

 


 

 

I N F O R M A C J A

 

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS w Zembrzycach Nr 11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w związku z świętami występującymi w sobotę, w dniach:

24 grudnia 2021 r. (Wigilia, piątek)

oraz

07 stycznia 2022 r. (piątek)

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

będzie nieczynny

 


 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zembrzycach przeprowadza wstępną diagnozę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Zembrzyce  do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniamiL konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 - poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

- wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych rozrywkowych lub sportowych itp.;

- dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

- zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach lub pod numerem telefonu: (33) 8746-400.

 


 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
KIEROWNIKA GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


                 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 Pani BEATA STANASZEK, zam. Sucha Beskidzka

 UZASADNIENIE:

 Pani Beata Stanaszek posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.

Kandydatka posiada wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz udokumentowane długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej.

Posiada również bardzo dobrą znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w zakresie pomocy społecznej oraz realizacji pozostałych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
Zembrzyce, dnia 11.08.2021 r.


Zarządzenie nr  79/2021

Wójta Gminy Zembrzyce

z dnia 26 lipca 2021 roku

 

w sprawie:  ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zembrzycach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zembrzycach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję  Komisję Konkursową  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
w składzie:

1.               Pani Danuta Smyrak  - Sekretarz Gminy – Przewodniczący Komisji

2.               Pani Barbara Żmudka – Kierownik GOPS – Członek Komisji

3.     Pani Barbara Łach – Inspektor- Sekretarz Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia  

                                                                                                       Wójta Gminy Zembrzyce

Nr 79/2021 z dnia 26.07.2021 r.

Wójt Gminy Zembrzyce

 ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzyce

1. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach,
                                                      34-210 Zembrzyce 540

2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

3. Planowane zatrudnienie: od dnia 27 sierpnia 2021 r.

4. Rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa i w terenie

5. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) osoba nie karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876),

7) doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, pomocy kombatantom, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,

3) zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,

4) odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,

5) wysoka odporność na stres,

6) dobra znajomość obsługi komputera.

 

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach (GOPS) i reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

2) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy GOPS,

3) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez GOPS,

4) realizacja celów i zadań GOPS zgodnie z jego statutem oraz przepisami w tym zakresie,

5) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień.

6) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym GOPS, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

8) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS,

9) zarządzanie majątkiem GOPS, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i jego właściwe zabezpieczenie,

10) organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej GOPS,

11) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez GOPS z przepisami o ochronie danych osobowych,

12) prowadzenie dokumentacji GOPS przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi,

13) wykonywanie zadań kierownika jednostki budżetowej.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Zembrzyce

W miesiącu poprzedzającym datę konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

9. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

d) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z podaniem numeru telefonu,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

i) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika GOPS,

k) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia
    Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)”,

l) oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ”za zgodność z oryginałem oraz data i podpis”.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach” należy:

- przesłać na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub

- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 1200.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie,

2) aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce,

4) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

5) dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru,

6) o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni,

7) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy i GOPS.

 

Klauzula informacyjna do pobrania: POBIERZ

 


„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 


 

 Informacja 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
  
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W okresie zasiłkowym 2021/2022 obowiązują  dochody za 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do

otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane

od dnia 1 sierpnia  2021r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną-

od 1 lipca 2021

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w godz. od 700- 1500       tel. 33 8746400

 

 


 


Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

·       przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

·        na portalu PUE ZUS,

·       na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

·       do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

·       w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

·       na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

·       w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

·       we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,

·       w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Zmiany w programie DOBRY START

Od 1 lipca 2021 r. składanie wniosków o przyznanie 300+ odbywa się tylko drogą elektroniczną, a obsługą całkowicie zautomatyzowanego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca 2021 ?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.


 

 

Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach będzie nieczynny.

 


 

 

Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Klauzula RODO

W przypadku problemów z pobraniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny z tut. OPS.


 INFORMACJA

W dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach będzie czynny do godziny 12:00.

 


 

 

 

 


 

 

GOPS.341.2.2021                                                                                Zembrzyce, dnia 10.03.2021

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie   usług   opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce w   2021   r.  – zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1876).

2. Termin realizacji:            
15.04.2021 – 31.12.2021

 3. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Zembrzyce. Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w zakresie:

 - czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,

- czynności gospodarczych,

- czynności opiekuńczych,

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

 Wymagania niezbędne:

1. Umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna,

2. Prawo jazdy kat. B.

 Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

3. Samodzielność,

4. Znajomość topografii Gminy Zembrzyce,

5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 4.  Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach,  adres: 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać na nr faksu 33 874 64 00  lub drogą mailową na adres gops@gopszembrzyce.pl  do dnia 24.03.2021 godz. 15:00.

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

                                            Kierownik GOPS w Zembrzycach
                                          Barbara Żmudka


Dokumenty do pobrania:

Oferta wykonawcy: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/oferta wykonawcy.odt

Klauzula RODO: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/Klauzula RODO(2).pdf


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina konieczności rygorystycznego przestrzegania podstawowych zasad sanitarnych, w tym m.in. o konieczności noszenia maseczek. O ich wadze NFZ przypomina w kampanii społecznej #MaskujSię. W ramach niej powstał specjalny film informacyjny, w którym zawarty jest apel: dokładnie myj lub dezynfekuj ręce, zachowaj bezpieczną odległość - minimum 1,5 metra - od innych osób, noś maskę szczelnie zasłaniającą usta i nos.


Link do pobrania filmów: https://we.tl/t-wsn1HmUuCE

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez


OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ dla dzieci i młodzieży w Suchej Beskidzkiej.


W ośrodku pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów ochrony zdrowia psychicznego - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Ośrodek oferuje możliwość uzyskania porady oraz diagnozy psychologicznej, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, sesje wsparcia psychospołecznego oraz wizyty środowiskowe. Pomoc udzielana jest dzieciom i młodzieży do 21 roku życia (uczącej się w szkołach ponadpodstawowych), ich rodzinom i bliskim oraz profesjonalistom pracującym na ich rzecz.
Usługi realizowane są w ramach NFZ - nieodpłatnie oraz bez skierowania.


REJESTRACJA: +48 731-002-112 czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00


e-mail: dim.suchabeskidzka@cmdv.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.cmdv.pl


 

OGŁOSZENIE!

Informujemy, że od stycznia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach kontynuuje realizację projekt pn. "Kompleksowa pomoc rodzinie". Projekt ten zakłada rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego dla osób/rodzin z terenu Gminy Zembrzyce w kierunku rozwoju i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez świadczenie dodatkowych usług przez psychologa oraz świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Zembrzycach. Punkt ten aktualnie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach, wejście od strony stomatologa, prosimy o kierowanie się schodami w dół, zgodnie z oznaczeniami.
Wsparcie psychologiczne udzielane jest w ramach działania Punktu w każdy wtorek w godz. 14:00 - 18:00, natomiast pomoc terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień realizowana jest poprzez możliwość spotkania z terapeutą w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z tut. Ośrodkiem w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania - osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu: (33) 8746-400. Wszelkie informacje na temat realizacji Projektu można uzyskać w siedzibie OPS lub za pośrednictwem pracowników socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz ze środków własnych Gminy Zembrzyce.


 

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 (infolinia)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości zorganizowania transportu do punktu szczepień na COVID-19 dla mieszkańców Gminy Zembrzyce, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Możliwość ta skierowana jest do:

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać pod numerem telefonu: (33) 8746-400 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Prosimy pamiętać, że Ośrodek Pomocy nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które zostały już zarejestrowane i mają ustalone termin i miejsce szczepienia.


  

 


 

Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż prowadzi postępowania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

 Jak złożyć wniosek:

 • osobiście: w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • pocztą: na adres: GOPS w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540.
 • elektronicznie: tylko wniosek podpisany podpisem elektronicznym.

 Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu: 33 874 64 00.

Osoba do kontaktu: Barbara Malinka

Do pobrania:

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Część III wniosku)- wypełnić tylko w przypadku uzyskiwania dochodów.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (Część IV wniosku)- wypełnić tylko w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

 


 
                                                           AKCJA ZIMA 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami - zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy - w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub pod nr tel.: (33) 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę w szczególności na osoby starsze, samotne, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy: czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących duże wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich i sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które także dotyczą seniorów przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”.

            Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – (22) 505-11-11. Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zasady i sposób rozliczania ustala ośrodek pomocy społecznej.

            Informujemy także, że istnieje możliwość zgłoszenia się Seniora w wieku 70+ bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej – usługa  ta zostanie zrealizowana również w ramach programu. Zgodnie z założeniami programu rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii: (22) 505-11-11.

            Realizacja usługi przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpłyną w weekend przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku.

            Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

            Prosimy, by pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa tj. noszeniu maseczki, zachowaniu dystansu, w miarę możliwości – używaniu rękawiczek jednorazowych podczas bezpośredniego kontaktu z osobą udzielającą pomocy.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

 


 

Informujemy, że w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego "Rodzina Razem"  dostępna jest oferta nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

Baza jest dostępna na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

 


  

DYŻUR GOPS w Zembrzycach w związku z Koronawirusem

 W celu udzielania informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni dyżur telefoniczny


·         pod nr tel.  33 8746 400 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

·         pod nr tel. 797 439 147 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7:30 do 19:00

  

Dyżur został uruchomiony w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie, z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone.

 Informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdują się na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

  Dzwoniąc na powyższe nr telefonów istnieje także możliwość umówienia pomocy psychologicznej.

  


 

Procedury obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19.

 

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że konieczne było wprowadzenie dodatkowych procedur obowiązujących w GOPS Zembrzyce. Wobec powyższego konieczne jest ograniczenie wizyt pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w środowiskach naszych podopiecznych. W przypadku potrzeby nawiązania kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka prosimy o kontaktowanie się z nami pod nr tel. (33) 8746-400, gdzie otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje i potrzebną pomoc. Przypominamy także o możliwości nawiązania kontaktu drogą mailową pod adresem: gops@gopszembrzyce.pl
Przy wydzielonym wejściu do Urzędu Gminy Zembrzyce (z tyłu budynku) znajduje się oznakowana skrzynka podawcza, która umożliwia mieszkańcom składanie podań i wniosków bez osobistego kontaktu z pracownikami.
Informujemy także, że przyznane świadczenia z pomocy społecznej/świadczenia rodzinne/świadczenia wychowawcze będą wypłacane zgodnie z planem, tj. w terminie 20 - 25 marca br. Osoby odbierające świadczenia w Urzędzie Pocztowym prosimy o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do wytycznych ww. placówki oraz wyrozumiałość w stosunku do pracowników wypłacających świadczenia. Uwaga! W najbliższy piątek poczta będzie czynna od godz. 14:00. Usługi opiekuńcze są w dalszym ciągu realizowane, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.

Informujemy także, że konieczne było dostosowanie pracy tut. Ośrodka do aktualnych wymagań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa - zarówno dla dobra klientów jak i pracowników, jednakże poza powyższymi niedogodnościami pracownicy wykonują swoje obowiązki terminowo, w godzinach pracy Ośrodka.

Po raz kolejny apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i sąsiadów, którzy mogą potrzebować wsparcia.

aktualizacja: 17.03.2020 r.


 
 Uwaga!

 

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenia bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Ponadto informujemy o możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z tutejszym Ośrodkiem pod nr tel./fax. (33) 8746-400, pod którym pracownicy OPS udzielą wszelkich informacji dotyczących poszczególnych spraw. Zachęcamy także do kontaktu drogą elektroniczną, tj. za pomocą poczty elektronicznej (email: gops@gopszembrzyce.pl) lub przez e-PUAP.
Osoby szczególnie narażone na skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby w podeszłym wieku, w szczególności posiadające inne schorzenia przewlekłe czy osoby z osłabioną odpornością prosimy o pozostanie w domu, a rodzinę - o pomoc w realizowaniu zaistniałych potrzeb. Prosimy też o realizowanie pomocy sąsiedzkiej i monitorowanie sytuacji osób bliskich czy sąsiadów mogących potrzebować wsparcia.
Zapewniamy Państwa, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach pracuje normalnie i pracownicy Ośrodka są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Ponadto na bieżąco podejmowane są działania na różnych szczeblach w kierunku przyjęcia szczegółowych rozwiązań związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia i udzielania pomocy w takich przypadkach.
Bądźmy jednak świadomi, że zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 
Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich przebywających w ostatnim czasie na terenie państw, dotkniętych zakażeniem koronawirusem o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i poddanie się domowej kwarantannie.

 


 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina o możliwości skorzystania z projektu pn. "Małopolski Tele-Anioł", realizowanego wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.
Zastosowane w projekcie "Małopolski Tele-Anioł" rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego, czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo, czy potrzebny jest inny rodzaj wsparcia.
W Małopolsce powstało Centrum Teleopieki, z którego usług korzysta już ponad 3 tys. osób niesamodzielnych. Otrzymują one bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w szybki sposób skontaktować się z ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia  ratunkowego. W ramach projektu podopieczni mają możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które są świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol lub pod nr telefonu: 12 61 60 611 (biuro projektu).
Zachęcamy także do kontaktu z tut. Ośrodkiem, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie.

 


  
 OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia jako osoba wykonująca usługi opiekuńcze.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami podanymi poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są także w siedzibie GOPS lub pod nr telefonu: (33) 8746-400.

pobierz dodatkowe informacje

 

 


 
 

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” . Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości nawiązania współpracy z rodzinami zainteresowanymi działaniami na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

 Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie:

 • opiece i wychowaniu dzieci
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć min: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostawać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dziadkowie, krewni, sąsiedzi, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, tel. 33 874-64-00.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości udzielenia wsparcia w frormie usług opiekuńczych, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

 • 1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;
 • 2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;

Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez GOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 


 INFORMACJA

dla Wnioskodawców składających wnioski z ramach koordynacji

Informujemy, że w ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych wnioskodawcy mają możliwość uzyskania wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnieniu wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji odbywa się na etapie składania wniosków w GOPS Zembrzyce, co powoduje sprawniejsze ich rozpatrzenie.
Wszelkich informacji o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73

W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

- w Krakowie- przy ul. Lea 112

- w Nowym Sączu- przy ul. Jagiellońskiej 52

- w Tarnowie- przy al. Solidarności 5-2

Wszelkie informacje dostępne w GOPS Zembrzyce

 


 
 
Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniła się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
Obecnie Ośrodek znajduje się w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce, wejście z prawej strony, parter, pokoje nr 6-9.

Zaktualizowane dane teeadresowe znajdują się w zakładce "Kontakt z nami".

 


  UWAGA!!!
KOORDYNACJA
systemów zabezpieczenia społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01. stycznia 2018 r. zadania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych przejął Wojewoda Małopolski.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono elektroniczny formularz dla wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze decyzji bądź żadnej informacji w sprawach związanych z ubieganiem się o świadczenia rodzinne.

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

Za pomocą przesłanego formularza mogą Państwo dowiedzieć się o stanie sprawy przekazanej przez GOPS w Zembrzycach do instytucji zajmującej się koordynacją.

Małopolski Urząd Wojewódzki realizuje zadania w tych samych lokalizacjach, w których było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

ul. Lea 112 30-133 Kraków
Nr telefonu: 12 430 29 73