Projekt "Aktywność - mój atut" współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,Poddziałanie 7.1.1, "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

 

 Projekt systemowy "Aktywność-mój atut" w roku 2013 

1. Indywidualna diagnoza potrzeb beneficjentów projektu (22-24.04.2013)

    

 

2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych ( 8-12.07.2013)

 

                   

 

 

3. Szkoła dla rodziców z elementami terapii rodzinnej i psychologicznej (04-06.09.2013)

 

 

             

 

4. Indywidualne poradnictwo w zakresie terapii rodzinnej i psychologicznej 11-13.09.2013)