Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach:

 

Kierownik GOPS Beata Stanaszek

e-mail: kierownik@gopszembrzyce.pl

 

Główny Księgowy - mgr Ewa Jankowska

Inspektor do spraw Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Referent do spraw Świadczenia Wychowawczego 500 + - Ewa Drabik

 

Pracownicy socjalni i rejony działania

pracownik socjalny mgr Barbara Malinka - Zembrzyce

pracownik socjalny mgr Karolina Gurdek - Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna

pracownik socjalny mgr Katarzyna Fortuna - Marcówka, Śleszowice

 

Asystent Rodziny

mgr Klaudia Piątek