Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach:

 

Kierownik GOPS Pani Barbara Żmudka

 

Główny Księgowy - mgr Ewa Jankowska

Inspektor do spraw Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - Ewa Drabik

Referent do spraw Świadczenia Wychowawczego 500 + - mgr Barbara Malinka

 

Pracownicy socjalni i rejony działania

starszy pracownik socjalny Beata Stanaszek - Zembrzyce

pracownik socjalny mgr Karolina Gurdek - Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna

pracownik socjalny mgr Katarzyna Fortuna - Marcówka, Śleszowice

 

Asystent Rodziny

mgr Klaudia Piątek