Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach:

 

Kierownik GOPS Beata Stanaszek

e-mail: kierownik@gopszembrzyce.pl

 

Główny księgowy - mgr Ewa Jankowska

Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Ewa Drabik

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- mgr Klaudia Piątek

 

Pracownicy socjalni i rejony działania

pracownik socjalny mgr Barbara Malinka - Zembrzyce

pracownik socjalny mgr Karolina Gurdek - Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna

pracownik socjalny mgr Katarzyna Fortuna - Marcówka, Śleszowice

 

Asystent Rodziny

mgr Katarzyna Wybraniec

 

 

 

Statut Ośrodka: Uchwała Nr XXXXIII/367/23 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.