Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2022 r.  zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną.

Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikiem Ośrodka.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01.2022r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci

 

 

 

 

 

 

Informacje archiwalne:

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w 500+

 

 Do pobrania:

Informator 500+

 

Program 500+ od 1 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

W okresie zasiłkowym 2019/2021 prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane jest na okres od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r. Oznacza to, iż w 2020 r. nie ma konieczności składania wniosków.

Nowe terminy* składania wniosków o 500+

  • od 1 lutego 2021 r.- elektronicznie;
  • od 1 marca 2021 r.- papierowo w urzędzie.

 *nie dotyczą osób, które zaczynają korzystać z programu, np. w sytuacji urodzenia dziecka.