Czynniki ryzyka występowania przemocy

Czynniki ryzyka występowania przemocy

 

Występowaniu przemocy szczególnie sprzyjają:

  • Obowiązujące w danym środowisku normy kulturowe i społeczne, m.in. przekonanie o prawie rodziców do dominacji nad dzieckiem, przekonanie
    o dominacji mężczyzn nad kobietami, przyzwolenie na bicie dzieci, hierarchiczny i autorytarny model rodziny, silne normy dotyczące prywatności, stereotypowe wzorce męskiej tożsamości (mężczyzna – zdobywca, silny, władczy; kobieta – uległa).
  • Nadużywanie alkoholu i uzależnienie do alkoholu – alkohol toruje drogę przemocy, osłabia kontrolę zachowania, zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem, zaburza ocenę sytuacji, powoduje błędną interpretację zachowania innych osób, przysparza kłopotów z prawem, często powoduje utratę pracy – to wszystko jest źródłem stresu
    i pogorszenia sytuacji życiowej – sprzyja stosowaniu przemocy, 89% przypadków występowania przemocy w rodzinie ma związek z alkoholem (badania CBOS 2008r. na zlecenie PARPA).
  • Podeszły wiek – ryzyko występowania przemocy wobec osób starszych wzrasta, gdy  w rodzinie występują nadużycia we wcześniejszych latach historii rodziny, jest wzajemna zależność członków rodziny, dzielenie wspólnego mieszkania (domu), fizyczne i psychiczne obciążenie opiekuna, izolacja społeczna rodziny, uzależnienie i choroby psychiczne, złe warunki socjalno-ekonomiczne. Im osoba starsza, w tym jest bardziej narażona na przemoc. 5% Polaków mieszka w gospodarstwie domowym, gdzie ofiarą przemocy stała się osoba starsza lub niepełnosprawna.
  • Niepełnosprawność- jest czynnikiem ryzyka, ponieważ nad osobą niepełnosprawną członkowie rodziny i inne osoby mają ewidentną przewagę, a osoby te są często zdane na ich opiekę. W Polsce żyje 3,5- 4,5 mln osób niepełnosprawnych w sensie prawnym i 5,5 mln w sensie biologicznym (badania w 2007 roku TNS OBOP).