TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 (infolinia)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości zorganizowania transportu do punktu szczepień na COVID-19 dla mieszkańców Gminy Zembrzyce, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Możliwość ta skierowana jest do:

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać pod numerem telefonu: (33) 8746-400 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Prosimy pamiętać, że Ośrodek Pomocy nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które zostały już zarejestrowane i mają ustalone termin i miejsce szczepienia.

 

 


 

 


Informujemy, że aktualne informacje dotyczące bieżących zaleceń i zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronarirusa COVID-19 znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus


 

Uwaga!

Szczegółowe informacje na temat konieczności podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii koronawirusa znajdują się w zakładce "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - aktualności". Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami.

 


Aplikacja mobilna "Twój parasol" - dla narażonych na przemoc w rodzinie

Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój parasol.

Aplikacja:

  • umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email; zapewnia możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach; zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie,  zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

 

 

DYŻUR GOPS w Zembrzycach w związku z Koronawirusem


W celu udzielania informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni dyżur telefoniczny:

·       -  pod nr tel.  33 8746 400 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

·       -  pod nr tel. 797 439 147 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7:30 do 19:00 (od dnia 1 lipca 2021 dyżur pełniony jest w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00)

Dyżur został uruchomiony w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie, z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone.

 Informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdują się na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

  

Dzwoniąc na powyższe nr telefonów istnieje także możliwość umówienia pomocy psychologicznej.

 

Infolinia dla seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla seniorów- z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach.

Osoby starsze dzwoniąc na nr telefonu 12 392 11 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00) mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć sie w obecnej sytuacji.

 

 

  UWAGA!

Zmiany w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, informuje się, że w dniach  od 17 marca 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów.

GOPS będzie przyjmował Strony wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki!

 

W celu załatwienia najpilniejszych spraw należy skontaktować się:

  • telefonicznie pod nr tel. 33 874-64-00
  • mailowo: gops@gopszembrzyce.pl, kierownik@gopszembrzyce.pl, swiadczenia@gopszembrzyce.pl (w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego)

Pisma do GOPS można składać wrzucając je do skrzynki znajdującej się przy tylnym wejściu do Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Ograniczenie wizyt w środowisku

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że konieczne jest także ograniczenie wizyt pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w środowiskach naszych podopiecznych.

W przypadku potrzeby nawiązania kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka prosimy o kontaktowanie się z nami pod nr tel. (33) 8746-400, gdzie otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje i potrzebną pomoc. Przypominamy także o możliwości nawiązania kontaktu drogą mailową pod adresem: gops@gopszembrzyce.plInformujemy także, że przyznane świadczenia z pomocy społecznej/świadczenia rodzinne/świadczenia wychowawcze będą wypłacane zgodnie z planem, tj. w dniach od 20 do 25 każdego miesiąca. O godzinach funkcjonowania poczty będziemy informować na bieżąco.

Usługi opiekuńcze są w dalszym ciągu realizowane, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.

 

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i sąsiadów, którzy mogą potrzebować wsparcia.