Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż prowadzi postępowania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

 Jak złożyć wniosek:

  • osobiście: w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
  • pocztą: na adres: GOPS w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540.
  • elektronicznie: tylko wniosek podpisany podpisem elektronicznym.

 Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu: 33 874 64 00.

Osoba do kontaktu: Barbara Malinka