Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Formularz: osoby w gospodarstwie domowym (powyżej 4).