Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie realizacja schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zembrzyce w 2023 r.

zapytanie ofertowe (pobierz)

formularz ofertowy (pobierz)

 


 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie treningu umiejętności społecznych w 2022 r.

informacja (pobierz)


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w 2022 r.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

formularz oferowy (pobierz)

załączniki (pobierz)

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (trening umiejętności społecznych) w 2022 roku.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

formularz ofertowy (pobierz)

załączniki (pobierz)


Informacja o wyniku postępowania na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie terapii logopedycznej na terenie Gminy Zembrzyce w 2022 r.

informacja (pobierz)

 

 

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia logopedyczna) w 2022 roku.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

formularz ofertowy (pobierz)

załączniki (pobierz)


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie treningu umiejętności społecznych w 2022 r. (ogłoszenie z dnia 19.04.2022 r.)

informacja (pobierz)

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

formularz ofertowy (pobierz)

załączniki (pobierz)

  


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina o naborze osób, które będą pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. na terenie Gminy Zembrzyce.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18 marca 2022 godz. 10:00.
W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z tut. OPS pod nr telefonu: (33) 8746-400.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/gopszembrzyce,m,409994,2022.html

 


Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w 2022 r.

Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach Funduszu Solidarnościowego, z podziałem na pięć części

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/gopszembrzyce,a,2070104,swiadczenie-uslug-asystenta-osoby-niepelnosprawnej-w-ramach-funduszu-solidarnosciowego-z-podzialem-n.html

 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie obsługi prawnej w 2022 r.

informacja (pobierz)

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie obsługi prawnej w 2022 roku.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

formularz ofertowy (pobierz)

załączniki (pobierz)


Informacja o wyborze kolejnej najkorzystniejszej ofery na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce w 2022 roku.

informacja (pobierz)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce w 2022 roku.

informacja (pobierz)

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie zaopatrzenie w artykuły biurowe oraz tonery Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2022 r.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie zakup artykułów spożywczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2022 r.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach ponownie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w 2022 r.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)

klauzula RODO (pobierz)

 


Informacja o wyniku postępowania w sprawie wykonywania usług opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce w 2022 r.

informacja (pobierz)

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie usług wsparcia informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2022 r.

informacja (pobierz)


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie realizacja schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zembrzyce w 2022 r.

informacja (pobierz)


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w 2022 r.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)

klauzula RODO

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie świadczenie usług wsparcia informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2022 r.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)

klauzula RODO

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie realizacja schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zembrzyce. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)