Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie świadczenie usług wsparcia informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2022 r.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)

klauzula RODO

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie realizacja schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zembrzyce. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe (pobierz)

oferta wykonawcy (pobierz)