Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Ogłoszenie o naborze.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Załącznik

 

 

 


IN F O R M A C J A Z DNIA 13.09.2022 r. o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Załącznik

 

 


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborze