Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

34-210 Zembrzyce 540

tel./fax: (33) 8746-400

email: gops@gopszembrzyce.pl

 

czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 (od 1 września nastąpi zmiana godzin urzędowania: w środy od 7:00m do 16:00, piątki od 7:00 do 14:00, pozostałe dni od  7:00 do 15:00)


Pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy GOPS.

 

Kierownik GOPS Beata Stanaszek:    e-mail: kierownik@gopszembrzyce.pl

 W sprawach skarg i wniosków interesantów Kierownik GOPS  Zembrzyce przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

Dział środowiskowy (pracownicy socjalni): gops@gopszembrzyce.pl

 

Asystent rodziny- 33 8746 400

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- swiadczenia@gopszembrzyce.pl

Dział finansowo-księgowy-